کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8157501 مزایده فروش تعدادی املاک کاربری اداری- مسکونی - تجاری استان گلستان، استان تهران، استان اصفهان ... 1403/04/09 1403/04/19
7704252 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شامل 17 مورد کاربری اداری- موقعیت اداری35 ساله- اداری/تجاری - مسکونی - کارگاه - تجاری استان گلستان، استان تهران، استان اصفهان ... 1402/12/05 1402/12/15
7648335 مزایده آپارتمان مسکونی بمساحت 140/7 مترمربع استان تهران 1402/11/18 1402/11/23
7371483 مزایده فروش ضایعات سیم و کابل مسی استان فارس 1402/09/05 1402/09/08
6896048 مزایده ملک کاربری خدماتی - مسکونی مساحت 418/64 مترمربع استان فارس 1402/05/21 1402/05/30
6842542 مزایده فروش اقلام ضایعاتی زباله شامل کارتن و پلاستیک و ضایعات متفرقه استان فارس 1402/05/04 1402/05/07
6834457 مزایده اقلام ضایعاتی قابهای مهتابی استان فارس 1402/05/02 1402/05/04
6833390 مزایده انواع ضایعات قرقره چوبی، تخته یالت، تنه و شاخه درختان استان فارس 1402/05/02 رجوع به آگهی
6833313 مزایده فروش اقلام ضایعاتی زباله شامل کارتن و پلاستیک و ضایعات متفرقه استان فارس 1402/05/02 1402/05/04
6789381 مزایده فروش ملک مسکونی به مساحت طبق زمین 534 مترمربع و مساحت زیربنای 760 مترمربع استان فارس، استان تهران 1402/04/21 1402/04/30
6626238 مزایده ضایعات انواع سیم و کابل مسی مفتول گالوانیزه ضایعات مواد فشرده، پیویسی استان فارس 1402/03/16 1402/03/18
6094838 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی- تجاری استان تهران 1401/10/10 رجوع به آگهی
6074132 مزایده واگذاری املاک مازادکاربری مسکونی / باغ ویلا - اداری - مسکونی - اداری/تجاری - کارگاه - تجاری - باغ ویلا - مزروعی استان مازندران، استان فارس، استان کرمان ... 1401/10/03 1401/10/15
6052260 مزایده تعدادی از املاک کاربری اداری - مسکونی - باغ ویلا- تجاری - کارگاه استان تهران 1401/09/26 1401/10/15
5949541 مزایده ضایعات انواع سیم و کابل مسی استان فارس 1401/08/24 1401/08/26
5707182 مزایده واگذاری ملک استان خراسان رضوی، استان تهران 1401/06/28 1401/07/09
5671128 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 35300 مترمربع که قسمتی از آن به مساحت 4990 مترمربع با کاربری دامداری محصور و به گاوداری اختصاص داده شده و الباقی آن به مساحت 30310 مترمربع غیر محصور و دارای کاربری کشاورزی استان تهران 1401/06/19 1401/07/09
5604524 مزایده ضایعات انواع سیم و کابل مسی، مفتول گالوانیزه استان فارس 1401/05/30 1401/06/01
5152856 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان فارس 1401/02/12 رجوع به آگهی
4355930 مزایده فروش ملک با کاربری اداری به مساحت زمین 389.10 متر مربع و مساحت زیر بنای کل 2181 استان تهران 1400/07/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4