کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7946298 مزایده فروش پوسته های کنتور ،کابل آهن آلات و چدن آلات اسقاطی استان لرستان 1403/02/19 1403/02/23
7926359 مزایده فروش پوسته کنتور 1/2 اینچ استان لرستان 1403/02/17 1403/02/23
7926143 مزایده فروش پوسته های کنتور ،کابل آهن آلات و چدن آلات اسقاطی استان لرستان 1403/02/17 1403/02/23
7816496 مزایده پوسته کنتور 1/2 اینچ - پوسته کنتور 3/4اینچ- ضایعات مس کابل اسقاطی ضایعات چدنگیت ولو و شیرهای پروانه ای- آهن آلات درب و پنجره استان لرستان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7814730 مزایده فروش پوسته های کنتور- مس -کابل- آهن آلات و چدن آلات اسقاطی و درب وپنجره مستعمل استان لرستان 1403/01/19 1403/01/29
7631157 مزایده 9 ردیف شامل : - پارتی 1(فروش یک دستگاه کامیون تانکر میکروجت) - پارتی 2 (فروش یک دستگاه کمپرسی آمیکو) - پارتی 3 (فروش یک دستگاه کامیون تانکر بنز به شماره 126 ب 11) - پارتی 4 (کامیون تانکر بنز... استان لرستان 1402/11/15 1402/11/17
7603553 مزایده کامیون تانکر میکرو جت- فروش یک دستگاه کمپرسی آمیکو - کامیون تانکر بنز- کامیون تانکر بنز فاقد پلاک - کامیون تانکر بنز- بیل بکهو لودر- بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - کمپرسور - سواری پژو آر دی استان لرستان 1402/11/10 رجوع به آگهی
7435089 مزایده فروش لجن خشک دپو شده و لجن مرطوب تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای خرم آباد الیگودرز و پلدختر استان لرستان 1402/09/22 1402/10/07
7367404 مزایده اجاره زمینهای تحت تملک جهت کشاورزی به صورت دیم به مساحت تقریبی 3 هکتار استان لرستان 1402/09/04 1402/10/07
7362945 مزایده اجاره زمینهای تحت تملک به صورت دیم استان لرستان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7361236 مزایده اجاره زمینهای تحت تملک جهت کشاورزی به صورت دیم به مساحت تقریبی 3 هکتار استان لرستان 1402/09/01 1402/10/07
7190555 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : 1- فروش یک دستگاه ملک مسکونی به مساحت 270/36 مترمربع 2- فروش زمین چاه شماره 9 کوهدشت به مساحت 8425/973 مترمربع 3- فروش زمین به همراه مستحدثات موجود به مساحت 1149/20 متر... استان لرستان 1402/07/22 1402/07/24
7190091 مزایده 4 ردیف مزایده شامل : 1- اجاره زمین های تحت مالکیت شرکت آب و فاضلاب جهت کشاورزی استان لرستان 1402/07/22 1402/07/27
7187110 مزایده اجاره زمینهای تحت مالکیت شرکت آب و فاضلاب جهت کشاورزی به صورت دیم استان لرستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7187109 مزایده اجاره زمینهای تحت مالکیت شرکت آب و فاضلاب جهت کشاورزی به صورت دیم استان لرستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7187108 مزایده اجاره زمینهای تحت تملک شرکت آب و فاضلاب جهت کشاورزی به صورت دیم در تصفیه خانه فاضلاب استان لرستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7187107 مزایده اجاره زمینهای تحت مالکیت شرکت آب و فاضلاب جهت کشاورزی به صورت دیم استان لرستان 1402/07/19 رجوع به آگهی
7167591 مزایده فروش زمین به مساحت 1149/20 مترمربع استان لرستان 1402/07/17 رجوع به آگهی
7167545 مزایده فروش زمین استان لرستان 1402/07/17 رجوع به آگهی
7167530 مزایده ساختمان با کاربری : مسکونی استان لرستان 1402/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5