مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره زمینهای زراعی 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه زمین دیم و آبی 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی کشاورزی 1399/01/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی الکتروموتور پمپ شناور و ترانسفورماتور 1395/07/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی الکتروموتور پمپ شناور و ترانسفورماتور 1395/06/23 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی خودرو 1393/05/12 1393/05/19
واگذاری مزایده تعدادی خودرو 1393/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری آهن آلات، چدن و الکتروپمپ و کلیه وسایل دارای سیم پنچ مسی 1393/01/28 1393/02/04
واگذاری آهن آلات، چدن و الکتروپمپ و کلیه وسایل دارای سیم پنچ مسی 1393/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی خودرو -یکدستگاه بیل تراکتوری 1392/08/05 1392/08/11
صفحه 1 از 3