کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8054531 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 45000 کیلوگرم استان مازندران 1403/03/13 1403/03/19
7932121 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 45000 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7772460 مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به میزان 70000 کیلوگرم استان مازندران 1402/12/21 رجوع به آگهی
7695148 مزایده فروش یک دستگاه خودرو آمیکو استان مازندران 1402/12/02 1402/12/07
7501951 مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به مقدار 50000 کیلوگرم استان مازندران 1402/10/13 1402/10/17
7399760 مزایده فروش دو دستگاه خودرو امیکو استان مازندران 1402/09/13 1402/09/16
7398912 مزایده فروش دو دستگاه خودرو امیکو استان مازندران 1402/09/13 1402/09/16
7361097 مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به مقدار 50000 کیلوگرم استان مازندران 1402/09/01 1402/09/06
7011504 مزایده فروش سیم الومینیوم اسقاط به مقدار 10000 کیلوگرم استان مازندران 1402/06/16 1402/06/20
6631190 مزایده فروش سیم مسی اسقاط به مقدار 30000 کیلوگرم استان مازندران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6618510 مزایده فروش کابل مسی و کابل آلومینیوم اسقاط استان مازندران 1402/03/13 1402/03/17
6611301 مزایده فروش کابل مسی اسقاط به مقدار 10000 کیلوگرم استان مازندران 1402/03/10 1402/03/17
6247362 مزایده فروش یک دستگاه چیلر مستعمل همراه با لوازم جانبی استان مازندران 1401/11/16 1401/11/18
6098428 مزایده فروش یک دستگاه چیلر مستعمل همراه با لوازم جانبی استان مازندران 1401/10/11 1401/10/14
6094970 مزایده فروش یک دستگاه چیلر مستعمل همراه با لوازم جانبی استان مازندران 1401/10/10 1401/10/14
6093897 مزایده فروش یک دستگاه چیلر مستعمل همراه با لوازم جانبی استان مازندران 1401/10/10 1401/10/14
5972978 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 30000 کیلوگرم استان مازندران 1401/09/01 1401/09/05
5972901 مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به مقدار 50000 کیلوگرم استان مازندران 1401/09/01 1401/09/05
5967646 مزایده فروش انواع سیم اسقاط به مقدار 50000 کیلوگرم - فروش سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 30000 کیلو گرم استان مازندران 1401/08/30 1401/09/05
5643532 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1401/06/09 1401/06/13
صفحه 1 از 9