مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اسقاط چهار دانشگاه خودروی سواری پیکان 1399/03/17 رجوع به آگهی
اسقاط 4 دستگاه خودرو سواری پیکان 1399/02/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری پراید 1398/02/07 1398/02/16
فروش یک دستگاه سواری پراید 1398/02/07 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودروی پراید 1398/01/18 1398/01/28
فروش تعداد سه دستگاه خودروی سواری پراید 1398/01/18 1398/01/28
یک دستگاه خودروی پراید 1398/01/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری پراید و نیان پیکاپ و آمبولانس 1397/04/21 1397/05/02
مزایده عمومی خودرو- فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری پراید و نیان پیکاپ و آمبولانس 1397/04/23 1397/05/02
فروش 5 دستگاه خودروی سواری پراید 1397/03/09 1397/03/19
صفحه 1 از 2