مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه پلاک مسکونی در سطح شهر 1398/04/19 1398/05/01
واگذاری جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر 1398/04/19 1398/05/01
فروش 5 قطعه پلاک مسکونی در سطح شهر 1398/04/12 1398/05/01
واگذاری جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر 1398/04/12 1398/05/01
واگذاری جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر 1398/03/22 رجوع به آگهی
فروش ده قطعه پلاک تجاری و مسکونی 1398/03/22 1398/04/03
جمع آوری اقلام بازیافتی 1398/03/13 رجوع به آگهی
فروش ده قطعه پلاک تجاری و مسکونی در سطح شهر 1398/03/13 1398/04/03
فروش یک قطعه پلاک تجاری 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه پلاک تجاری 1397/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5