مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 6 قطعه پلاک کارگاهی 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه پلاک کارگاهی 1399/04/08 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه پلاک کارگاهی 1399/02/23 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه پلاک کارگاهی 1399/02/15 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه پلاک کارگاهی 1398/11/19 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه پلاک کارگاهی 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کامیون تانکر آب سیستم بی بن مدل سال 96 به رنگ سفید روغنی با ظرفیت جمعا 19 تن صفر کیلو... 1398/07/06 1398/07/15
یک باب ساختمان ترمینال مسافربری با کاربری ترمینال مسافربری 1398/07/04 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه پلاک کارگاهی و مسکونی 1398/07/04 1398/07/15
فروش یک دستگاه کامیون تانکر آب سیستم بی بن مدل سال 96 به رنگ سفید روغنی با ظرفیت جمعا 19 تن صفر کیلو... 1398/06/30 1398/07/15
صفحه 1 از 7