کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8050128 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 45000 کیلوگرم استان مازندران 1403/03/12 1403/03/19
7926475 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 45000 کیلوگرم استان مازندران 1403/02/17 1403/02/22
7693474 مزایده فروش یک دستگاه خودرو آمیکو استان مازندران 1402/12/01 1402/12/07
7691536 مزایده فروش یک دستگاه خودرو آمیکو استان مازندران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7598376 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/11/09 1402/11/12
7594710 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7594081 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7496539 مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به مقدار 50,000 کیلو گرم استان مازندران 1402/10/12 1402/10/17
7496298 مزایده فروش سیم مسی اسقاط به مقدار 50.000 کیلوگرم استان مازندران 1402/10/12 رجوع به آگهی
7445224 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/09/27 رجوع به آگهی
7444366 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/09/27 1402/10/02
7367730 مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به مقدار 50000 کیلوگرم استان مازندران 1402/09/04 1402/09/16
7353657 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/08/29 1402/09/02
7350651 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/08/29 1402/09/02
7348129 مزایده فروش انواع لوازم و اثاثیه اداری اسقاط استان مازندران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7289249 مزایده فروش انواع کنتور دیجیتالی اسقاط و مستعمل استان مازندران 1402/08/20 1402/08/22
7284314 مزایده فروش انواع کنتور دیجیتالی اسقاط و مستعمل استان مازندران 1402/08/17 1402/08/22
7195025 مزایده فروش انواع کنتور دیجیتالی اسقاط و مستعمل- انواع سیم آلومینیومی اسقاط استان مازندران 1402/07/23 1402/07/26
7035901 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی و کنتور دیجیتالی اسقاط استان مازندران 1402/06/20 1402/06/20
7011513 مزایده اجاره کارگاه تیرسازی استان البرز 1402/06/16 1402/06/20
صفحه 1 از 6