کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7837093 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405slx استان اصفهان 1403/01/27 1403/01/29
7820374 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 slx استان اصفهان 1403/01/20 1403/01/29
7680478 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405slx استان اصفهان 1402/11/29 1402/12/02
7668313 مزایده واگذاری منافع فضای تبلیغات محیطی استان اصفهان 1402/11/25 1402/12/02
7655257 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405slx استان اصفهان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7651215 مزایده واگذاری منافع رستوران و آشپزخانه استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7610581 مزایده واگذاری تبلیغات محیطی استان اصفهان 1402/11/11 1402/11/18
7583357 مزایده واگذاری منافع آشپزخانه و رستوران محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی - واگذاری منافع حمل و نقل بار محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی - واگذاری منافع کافی شاپ محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی... استان اصفهان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7399444 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری استان اصفهان 1402/09/13 1402/09/15
7379401 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/15
7348725 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری استان اصفهان 1402/08/28 1402/08/30
6376967 مزایده واگذار منافع فضای تبلیغات محیطی استان اصفهان 1401/12/20 1401/12/21
6372528 مزایده منافع فضای پارکینگ محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان استان اصفهان 1401/12/16 1401/12/20
6358222 مزایده واگذاری منافع فضای تبلیغات محیطی استان اصفهان 1401/12/13 1401/12/21
6353226 مزایده واگذاری منافع فضای پارکینگ استان اصفهان 1401/12/11 1401/12/20
6247143 مزایده واگذاری منافع فضای پارکینگ - واگذاری منافع حمل و نقل بار - واگذاری منافع کافی شاپ استان اصفهان 1401/11/16 1401/11/18
6228692 مزایده واگذاری منافع فضای پارکینگ - منافع حمل و نقل بار محل برگزاری نمایشگاه- منافع کافی شاپ استان اصفهان 1401/11/10 1401/11/18
5982524 مزایده فروش چهار باب مغازه در مجتمع اداری تجاری استان اصفهان 1401/09/05 1401/09/09
5963415 مزایده چهار باب مغازه در مجتمع اداری استان اصفهان 1401/08/29 1401/09/09
5893424 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری استان اصفهان 1401/08/08 1401/08/11
صفحه 1 از 4