کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6446724 مزایده اجاره محل پارکینگ عمومی استان اصفهان 1402/01/26 رجوع به آگهی
6119018 مزایده فروش یک قطعه زمین جهت احداث باسکول 60 تن استان اصفهان 1401/10/17 1401/10/27
6007206 مزایده فروش دو قطعه زمین جهت ایجاد مرکز معاینه فنی و احداث باسکول 60 تن استان اصفهان 1401/09/12 1401/09/22
5577945 مزایده فروش دو قطعه زمین استان اصفهان 1401/05/22 1401/05/30
5500671 مزایده فروش دو قطعه زمین استان اصفهان 1401/04/29 1401/05/11
5481953 مزایده فروش دو قطعه زمین استان اصفهان 1401/04/22 1401/05/11
4662738 مزایده فروش یکدستگاه کامیون ایسوزو ۵/۲ تن ملکی استان اصفهان 1400/10/04 رجوع به آگهی
3540297 مزایده فروش ۹ قطعه پلاک زمین مسکونی استان اصفهان 1399/10/22 رجوع به آگهی
3519248 مزایده فروش ۹ قطعه پلاک زمین مسکونی خود استان اصفهان 1399/10/15 رجوع به آگهی
3046781 مزایده فروش 11 قطعه پلاک زمین مسکونی استان اصفهان 1399/05/19 1399/06/05
3022834 مزایده فروش 11 قطعه پلاک زمین مسکونی استان اصفهان 1399/05/12 1399/06/05
1086263 مزایده اجرای طرح جمع آوری پسماند خشک شهر استان اصفهان 1396/01/21 رجوع به آگهی
1086261 مزایده اجاره پارکینگ عمومی شهر استان اصفهان 1396/01/21 رجوع به آگهی
937199 مزایده فروش یک دستگاه لودر استان اصفهان 1395/05/02 1395/05/10
929710 مزایده در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه لودر 2-110-HWL استان اصفهان 1395/04/15 1395/04/24
926071 مزایده فروش یک دستگاه لودر استان اصفهان 1395/04/08 1395/04/24
669879 مزایده اجاره یک واحد پارکینگ وسایط نقلیه موتوری توقیفی به صورت اجاره استان اصفهان 1393/07/07 1393/07/22
660408 مزایده اجاره یک واحد پارکینگ استان اصفهان 1393/06/12 1393/06/29
صفحه 1 از 1