مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ 5 دستگاه آپارتمان در یک ساختمان با کاربری اداری و مسکونی به مساحت تقریبی 556/79 مترمربع 1398/12/26 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ 5 دستگاه آپارتمان در یک ساختمان با کاربری اداری و مسکونی به مساحت تقریبی 556/79 مترمربع 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1398/03/05 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1397/08/12 رجوع به آگهی
فورش اقلام ضایعاتی 1397/05/06 رجوع به آگهی
فروش دستگاه ها تجهیزات و پانلهای کلین روم دارویی مازاد نیاز 1396/07/29 1396/08/04
فروش دستگاه ها و تجهیزات و پانلهای کلین روم دارویی مازاد 1396/06/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو دستگاه خودرو سواری 1394/05/26 1394/06/01
فروش تعداد دو دستگاه خودرو سواری 1394/03/04 1394/03/10
فروش تعداد و مقداری از ملزومات شامل آتش نشانی - قطعات لیفتراک - استاکر برقی 1394/02/21 1394/02/27
صفحه 1 از 2