مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کارگاه قالببافی - سالن صنایع دستی - کارگاه آموزش کشاورزی - محل فعلی دانشگاه آزاد - کارگاه سف... 1399/07/01 رجوع به آگهی
فروش زیتون سردرختی 1399/06/14 رجوع به آگهی
فروش زیتون سردرختی 1399/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1399/05/01 رجوع به آگهی
سالن آموزش 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز خوداشتغالی 1399/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز خود اشتغالی 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه آموزشی 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای مازادـ رستوران داخل مرکز ـ مغازه 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای مازاد (رستوران و مغازه ... 1398/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5