کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8158702 مزایده فروش پالت مستعمل سالم و ضایعاتی، قرقره چوبی ضایعاتی، انواع تخته و باکس ضایعاتی، تنه درختان خشک شده استان خراسان رضوی 1403/04/09 1403/04/14
8155291 مزایده فروش 14 قلم اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله و مخزن و تیوب، آلومینیوم، پی وی سی،پلاستیک، بشکه، گالن، فیلتر، لاستیک و... استان خراسان رضوی 1403/04/09 1403/04/14
8150679 مزایده فروش پالت مستعمل سالم و ضایعاتی، قرقره چوبی ضایعاتی، انواع تخته و باکس ضایعاتی، تنه درختان خشک شده - پالت مستعمل سالم،پالت مستعمل ضایعاتی،قرقره چوبی ضایعاتی،انواع تخته و باکس ضایعاتی، تنه درختا... استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8147430 مزایده فروش اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله و مخزن و تیوب، آلومینیوم، پی وی سی،پلاستیک، بشکه،گالن و. - اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله و مخزن و تیوب، آلومینیوم، پی وی سی،پلاستیک، بشکه،،گ... استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/14
8141285 مزایده فروش پالت مستعمل سالم و ضایعاتی، قرقره چوبی ضایعاتی، انواع تخته و باکس ضایعاتی، تنه درختان خشک شده استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/14
8141004 مزایده فروش پالت مستعمل سالم و ضایعاتی قرقره چوبی ضایعاتی انواع تخته و باکس ضایعاتی تنه درختان خشک شده استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/14
8140558 مزایده فروش 14 قلم اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله و مخزن و تیوب، آلومینیوم، پی وی سی،پلاستیک، بشکه، گالن، فیلتر، لاستیک و... استان خراسان رضوی 1403/04/04 1403/04/14
8043507 مزایده فروش 14 قلم اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله و مخزن و تیوب، آلومینیوم، پی وی سی،پلاستیک، بشکه، گالن، فیلتر، لاستیک و... استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/10
8035011 مزایده فروش پالت مستعمل سالم و ضایعاتی، قرقره چوبی ضایعاتی، انواع تخته و باکس ضایعاتی، تنه درختان خشک شده استان خراسان رضوی 1403/03/08 1403/03/10
8034753 مزایده فروش 400،000 کیلوگرم کاتالیست پایه آلومینیوم(AL2 O3) مستعمل با رطوبت 5% استان خراسان رضوی 1403/03/08 1403/03/10
8029629 مزایده فروش 14 قلم اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله و مخزن و تیوب، آلومینیوم، پی وی سی،پلاستیک، بشکه، گالن، فیلتر، لاستیک استان خراسان رضوی 1403/03/07 1403/03/10
8015037 مزایده - اقلام اسقاطی شامل آهن آلات، انواع لوله و مخزن و تیوب، آلومینیوم، پی وی سی،پلاستیک، بشکه،،گالن، فیلتر،لاستیک و غیره استان خراسان رضوی 1403/03/03 1403/03/10
8013224 مزایده فروش پالت مستعمل سالم و ضایعاتی، قرقره چوبی ضایعاتی، انواع تخته و باکس ضایعاتی، تنه درختان خشک شده - پالت مستعمل سالم،پالت مستعمل ضایعاتی،قرقره چوبی ضایعاتی،انواع تخته و باکس ضایعاتی، تنه درختا... استان خراسان رضوی 1403/03/03 1403/03/10
8013222 مزایده فروش 400,000 کیلوگرم کاتالیست پایه آلومینیوم (AL2O3) مستعمل با رطوبت 5% استان خراسان رضوی 1403/03/03 1403/03/10
7784835 مزایده فروش مقدار 400،000 کیلوگرم کاتالیست مستعمل ( با 5% رطوبت ) استان خراسان رضوی 1402/12/26 1403/01/16
7774727 مزایده فروش 400 تن کاتالیست مستعمل پایه آلومینیم 23 استان خراسان رضوی 1402/12/22 رجوع به آگهی
7746015 مزایده فروش گاز کربنیک (CO2) استان خراسان رضوی 1402/12/14 1402/12/12
7739144 مزایده فروش گاز کرینیک CO2 استان خراسان رضوی 1402/12/12 1402/08/30
7738182 مزایده فروش 15 دستگاه خودرو سواری پژو 405 استان خراسان رضوی 1402/12/12 1402/12/12
7731607 مزایده فروش گاز کرینیک co2 استان خراسان رضوی 1402/12/09 1402/12/12
صفحه 1 از 17