کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7229622 مزایده اجاره حق بهره برداری از 10 هکتار از اراضی آبی پردیس استان لرستان 1402/08/03 رجوع به آگهی
6039521 مزایده حق بهره برداری از 17 هکتار از اراضی آبی ایستگاه استان لرستان 1401/09/21 رجوع به آگهی
5988118 مزایده اجاره واگذاری حق بهره برداری 20 هکتار اراضی آبی استان لرستان 1401/09/06 رجوع به آگهی
3651928 مزایده واگذاری حق بهره برداری مشارکتی 3 ساله از اراضی ایستگاه تحقیقاتی استان لرستان 1399/11/28 رجوع به آگهی
3651927 مزایده واگذاری سالن (سوله) جهت تولید کود مایع استان لرستان 1399/11/28 رجوع به آگهی
3651926 مزایده واگذاری حق بهره برداری باغ زیتون استان لرستان 1399/11/28 رجوع به آگهی
3651925 مزایده واگذاری حق بهره برداری مشارکتی 13 هکتار از اراضی جهت کشت محصولات بهاره استان لرستان 1399/11/28 رجوع به آگهی
3651924 مزایده واگذاری حق بهره برداری 9 هکتار از اراضی جهت کشت چغندر قند و لوبیا استان لرستان 1399/11/28 رجوع به آگهی
3651922 مزایده واگذاری حق بهره برداری 3 هکتار از اراضی جهت کشت سویا استان لرستان 1399/11/28 رجوع به آگهی
3606487 مزایده واگذاری سالن سوله جهت خرید تولید کود مایع واقع در ایستگاه استان لرستان 1399/11/15 رجوع به آگهی
3606483 مزایده واگذاری حق بهره برداری مشارکتی 13 هکتار از اراضی سراب استان لرستان 1399/11/15 رجوع به آگهی
3587056 مزایده واگذاری حق بهره برداری باغ زیتون استان لرستان 1399/11/09 رجوع به آگهی
3573465 مزایده واگذاری حق بهره بردرای مشارکتی سه ساله از اراضی ایستگاه تحقیقاتی ملاوی جهت کشت نهال اکالیپتوس استان لرستان 1399/11/05 رجوع به آگهی
3542279 مزایده واگذاری حق بهره برداری 9 هکتار از اراضی جهت کشت چغندر قند و لوبیا استان لرستان 1399/10/23 رجوع به آگهی
3542278 مزایده واگذاری حق بهره برداری 3 هکتار از اراضی جهت کشت سویا استان لرستان 1399/10/23 رجوع به آگهی
3542276 مزایده واگذاری سالن پرورش طیور و دام استان لرستان 1399/10/23 رجوع به آگهی
3523069 مزایده واگذاری سالن پرورش طیور استان لرستان 1399/10/16 رجوع به آگهی
3519179 مزایده فروش گندم و جو ضایعات و مخلوط استان لرستان 1399/10/15 رجوع به آگهی
3519021 مزایده فروش مواد اسقاطی و مازاد استان لرستان 1399/10/15 رجوع به آگهی
3518918 مزایده واگذاری سالن پرورش طیور محلی استان لرستان 1399/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4