مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری رقبه ای از رقبات موقوفه امامزاده به مساحت 14 مترمربع 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش 9 آپارتمان 1399/05/13 1399/05/28
واگذاری یک باب مغازه به مساحت حدودی 14/36 مترمربع به انضمام 10/23 مترمربع بالکن فلزی 1399/04/12 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه از موقوفات امامزاده به مساحت حدودی 15.56 مترمربع 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه به مساحت 17 مترمربع 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه 1399/04/12 رجوع به آگهی
اجاره یک باب سالن به انضمام انبار و محل استراحت کارگر، به مساحت حدود 100 مترمربع 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد مسکونی 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان به مساحت حدودی 175 مترمربع 1399/04/12 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد مسکونی به مساحت حدودی 135/50 مترمربع 1399/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16