مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره زمین جهت پارک 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکسوار 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره پارکینگ 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محوطه پارکینگ 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محوطه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ ـ مساحت: 2000 مترمربع 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارگذاری و ساماندهی وانت بارهای سطح شهر 1399/11/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ به مساحت 2800 مترمربع به صورت اجاره 1399/10/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارگزاری و ساماندهی وانت بارهای سطح شهر را به شرکت های دارای پروانه معتبر حمل و نقل بار و مسافر 1399/10/09 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ 1399/09/19 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ توحید به متراژ واقع ۳۹۵۰ 1399/09/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پایانه روستایی 1399/09/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محوطه پارکینگ 1399/02/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محوطه پارکینگ 1399/02/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ سیتی سنتر 1398/11/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1398/09/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ایستگاه مکانیزه دانشگاه 1398/08/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9