مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محوطه پارکینگ 1399/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه پارکینگ 1399/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ سیتی سنتر 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری ایستگاه مکانیزه دانشگاه 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ گیت 18 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری ایستگاه مکانیزه دانشگاه 1398/07/28 رجوع به آگهی
پارکینگ 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ گیت 18 بصورت اجاره 1398/07/18 رجوع به آگهی
پارکینگ دانشگاه 1398/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16