مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار 5000 تن خاک سرباره 1399/06/16 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی، دیگ بدون کف - پله دیگ- تسمه ضایعاتی ... 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی ذیل: آهن آلات ضایعاتی 300 تن-دیگ بدون کف (جداره دیگ) 120 تن-پله دیگ-تسمه ضایعاتی-... 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی شامل :آهن آلات ضایعاتی، دیگ بدون کف ( جداره دیگ) ، پله دیگ، تسمه ضایعاتی، سایفون... 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی شامل آجر نسوز ضایعاتی، بشکه روغن ضایعاتی، خازن (600V50AH) 1399/01/30 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1398/04/01 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان مسکونی 1398/03/18 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی 1531 فرعی از 1 اصلی بخش 10 متراژ 417 مترمربع 1398/03/18 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1397/06/18 رجوع به آگهی
فروش مقدار 50 تن چوب و پالت ضایعاتی 1397/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4