مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد تقریبی 100 راس گوساله قطع شیر 1399/11/01 رجوع به آگهی
حدود ۵۰ راس گوساله نر پرواری آماده ذبح 1399/11/01 1399/11/03
فروش تعداد حدود 25 راس گوساله نر پرواری به صورت لاش 1399/11/01 1399/11/03
یک دستگاه تراکتور بیل دار مدل 60 ـ ترکتور جاندیر 3350 مدل 71 ـ تراکتور جاندیر بیل دار مدل 62 ـ ترا... 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از گوساله های نر و دام های غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد خود 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش کود دامی و تعدادی از دام ها گاو غیرآبستن کشتارگاهی ـ گاو آبستن داشتی ـ تلیسه باردار ـ تلیسه غیر... 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی تلیسه باردار و گوساله نر ( قطع شیر ) خود 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش ۱۰۰ راس گاو حذفی و تلیسه حذفی غیرآبستن خود 1399/11/01 1399/11/06
فروش دام 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش مواد حاصله از بوجاری گندم درجه یک و گندم درجه 2 و کاه و کزل 1399/10/30 1399/11/14
صفحه 1 از 8