مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک عدد اسب 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام تعدادی دام مازاد (گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن، گاو آبستن 1401/02/28 1401/03/01
مزایده فروش دام 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار دورگ، جوانه نر دورگ و گوساله نر قطع شیر 1401/02/28 1401/03/08
مزایده فروش کود حیوانی فرآوری نشده و دام مازاد 1401/02/28 1401/03/09
مزایده فروش - یک دستگاه ستر مدل توسان با بدنه تمام استیل با ظرفیت 120 عدد تخم - یک دستگاه هچر مدل توسان با بدنه تمام استای - 3 قطعه جوجه شتر مرغ 6 ماهه به وزن تقریبی50 – 45 کیلوگرم 1401/02/28 1401/03/22
مزایده فروش مرغ زنده 1401/02/28 1401/03/03
مزایده فروش تعدادی بز نر سانن و آلپاین 1401/02/27 1401/02/29
مزایده فروش 50 رأس از گوسفندان تر، 20 رأس گوسفند سن بالا و 16 رأس بره ماده واحد گوسفندازی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 300عدد کلش پرس گندم 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش جو 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوسفند 1401/02/27 1401/03/19
مزایده میش ها با بره شیر خوار ـ میش بدون بره ـ قوچ ـ الاغ 1401/02/26 1401/03/07
مزایده فروش گوسفند 1401/02/26 1401/03/10
مزایده فروش دام های تولیدی خود (گوساله نر شیرخوار ـ گوساله نر قطع شیر ـ گوساله نر شیرخوار دورگ ـ گوساله نر قطع شیر دورگ و ) 1401/02/26 1401/03/07
مزایده فروش دام سنگین مازاد زنده، حذف زنده اضطراری و لاشه های سرزده خود 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش گندم زیر بوجاری 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام مازاد 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک راس (اسب) مادیان به رنگ کهر، واجد ستاره پیشانی و پپسی(لک) بین منخرین، پاها از وسط قلم به پایین سفید رنگ، دستها از بخلق به پایین سفید رنگ، دارای میکروجیپ 1401/02/24 1401/03/09
مزایده فروش 150 راس میش قره گل و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5