مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده 17تن آجر معادل 17000عدد آجر سه گل 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار حداکثر 5.000 تن خرسک 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی و اسقاط مازاد 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اقلام ضایعات فلزی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی خود 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش بلوک سفال آجر تیغه آفتابی سفید رنگ 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ 17تن آجر معادل 17000عدد آجر سه گل 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1