مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 5021/43 مترمربع 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به متراژ 300 مترمربع (10*30) با پهنه r-122 1398/12/03 1398/12/08
فروش تعداد 16 قطعه زمین و یک واحد انبار 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش املاک مشروحه (کاربری: صنعتی / مسکونی / مسکونی تجاری / اداری تجاری و ....) 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش ملک یک باب منزل مسکونی دو طبقه استقرار ملک به صورت جنوبی بوده و ملک از شش دانگ یک قطعه زمین به... 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 668/1067 فرعی از 2645 اصلی به متراژ119/50 م م با کاربری... 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با استقرار جنوبی به متراژ حدود 400 مترمربع در دو طبقه نوساز و... 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با بخشی از سازه انجام شده 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش 26 قطعه زمین جمعا مساحت 4338 مترمربع 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع با بنای احداثی در آن جمعا به مساحت حدود 293 مترمربع ش... 1398/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 84