مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین با پلاک ثبتی شماره 5856 فرعی از 117 اصلی واقع در بخش 4 - شش دانگ یک قطعه زمین به... 1399/04/17 رجوع به آگهی
زمین زراعی به متراژ عرصه 301600 -زمین بهداشتی درمانی به متراژ عرصه 193/30 -زمین بهداشتی درمانی با عر... 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش فوق العاده املاک و مستغلات کمیته 1399/04/11 1399/04/22
صفحه 1 از 1