مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش کد مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و همزمان واگذاری بهره برداری از محوطه مرکز اسقاط به مدت 5 سال 1401/02/31 1401/03/19
مزایده فروش تعدادی از خودروهای فرسوده خود 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات شهرداری 1401/02/31 1401/03/10
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلات مازاد 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول (ادوات کشاورزی) و غیر منقول (ملک مسکونی) و (املاک زراعی موقوفه) واقع در روستا- معروفیت محلی کانی چرمگ به مساحت 14600 مترمربع با کاربری دیم 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کامیون بنز مدل 62 -911 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی مدل 62 ده تن ده چرخ 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه لودر 856 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کامیون تانکر بنز 911 حمل آب 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات- خودروی سواری معیوب و اسقاطی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره لودر 50 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای غیر قابل استفاده اسقاطی و مستعمل 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1- تعداد 60 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین 2- تعداد 2 باب ملک 1401/02/29 1401/03/04
مزایده کامیون بنز آتشنشانی 911 اسقاطی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه کامیون کفی جرثقیلدار بنز و سیستم کامیون کفی جرثقیلدار بنز 1401/02/29 1401/03/10
مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان رنگ :آبی مدل :86 1401/02/29 1401/03/10
مزایده فروش نیسان رنگ آبی روغنی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش وسائط نقلیه، ادوات و ماشین آلات کشاورزی تعدادی از وسائط نقلیه، ادوات و ماشین آلات کشاورزی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده حراج حضوری کالاهای نو و مستعمل 1401/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12