کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634703 مزایده مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز شهری استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/21
6633713 مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت CNG استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633249 مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه CNG استان خراسان رضوی 1402/03/18 1402/03/28
6630475 مزایده اجاره جایگاه CNG استان لرستان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630128 مزایده واگذاری بهره برداری (اجاره) جایگاه CNG استان اصفهان 1402/03/17 1402/03/16
6628152 مزایده اجاره و تامین نیروی انسانی جایگاه CNG سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/23
6626880 مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک و واگذاری بهره برداری جایگاه پمپ گاز CNG استان اصفهان 1402/03/16 1402/03/21
6626338 مزایده واگذاری دو مورد حق بهره برداری از جایگاههای CNG استان مرکزی 1402/03/16 1402/03/18
6624152 مزایده اجاره واگذاری حق بهره برداری از جایگاه های CNG استان مرکزی 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624149 مزایده واگذاری حق بهره برداری از جایگاه های CNG استان مرکزی 1402/03/16 رجوع به آگهی
6622694 مزایده پروژه نصب سیستم جدید مترینگ در جایگاه سوخت استان خوزستان 1402/03/16 1402/03/30
6622362 مزایده دو مزایده شامل : واگذاری حق بهره برداری از جایگاههای CNG استان مرکزی 1402/03/16 1402/03/18
6620188 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداشت جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG استان اصفهان 1402/03/13 1402/03/20
6619081 مزایده مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی ناحیه 1 استان آذربایجان شرقی 1402/03/13 1402/03/20
6619075 مزایده مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز ناحیه 1 استان آذربایجان شرقی 1402/03/13 1402/03/20
6618103 مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه cng استان تهران، استان قزوین 1402/03/13 1402/03/16
6618028 مزایده اجاره جایگاه CNG استان یزد 1402/03/13 1402/03/13
6617182 مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری استان لرستان 1402/03/11 1402/03/18
6615971 مزایده بهره برداری از جایگاه CNG استان خراسان رضوی 1402/03/11 1402/03/28
6615712 مزایده اجاره جایگاه سوخت استان گیلان 1402/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 652