کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8015263 مزایده اجرای عملیات نگهداری فضای سبز شهری استان آذربایجان غربی 1403/03/03 1403/03/05
8013312 مزایده احداث جایگاه سوخت دو منظوره استان تهران 1403/03/03 رجوع به آگهی
8012114 مزایده بهره برداری از جایگاه CNG استان خوزستان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8009784 مزایده اجرای عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما منظر فضای سبز شهری پارک ها و بلوارها ومیادین استان آذربایجان غربی 1403/03/01 1403/03/05
8008923 مزایده بهره برداری از 2 واحد جایگاه سوخت سی.ان.جی.(CNG) شماره یک و دو شهرداری استان تهران 1403/03/01 1403/03/09
8007961 مزایده مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فاز نهایی بوستان CNG استان سمنان 1403/02/31 1403/03/05
8006304 مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG استان خوزستان 1403/02/31 رجوع به آگهی
8005988 مزایده 5 ردیف مناقصه پروژه شامل : 1- احداث بازارچه راه ابریشم 2- تکمیل فاز نهایی بوستان CNG 3- تهیه مصالح ساخت حمل و نصب عرشه فلزی و دیافراگم های میانی و تکمیل پل تقاطع غیر همسطح بلوار فدک و زیرگذر... استان سمنان 1403/02/31 1403/03/05
8005419 مزایده عملیات نگهداری فضای سبز شهری پارک نارون استان آذربایجان غربی 1403/02/31 1403/03/05
8003536 مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG استان البرز 1403/02/30 1403/03/10
8001350 مزایده بهره برداری جایگاه سوخت CNG استان البرز 1403/02/30 1403/02/10
7990455 مزایده اجاره دو واحد جایگاه CNG استان کردستان 1403/02/30 1403/03/05
7990371 مزایده واگذاری یک جایگاه CNG استان گلستان 1403/02/30 1403/03/08
7988148 مزایده واگذاری اجاره بهرده برداری، تهیه و عرضه گاز طبیعی فشرده، در جایگاه سوخت گاز CNG استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7986033 مزایده مشارکت در احداث جایگاه سوخت در پایانه مسافربری به روش BOT استان اصفهان 1403/02/29 1403/03/02
7984445 مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه CNG تک منظوره استان قزوین 1403/02/29 1403/03/05
7984102 مزایده احداث جایگاه دو منظوره سوخت CNG بنزین استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7981764 مزایده عرصه و اعیان یک قطعه جایگاه سوخت به مساحت 1432/8 مترمربع استان کردستان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7978928 مزایده آگهی اجاره جایگاه cng شماره یک و دو شهرداری کلاله استان گلستان 1403/02/26 1403/02/29
7977051 مزایده آگهی تجدید مزایده اجاره جایگاه های CNG شهرداری بوکان شماره 3 واقع در پشت ترمینال مرکزی،شماره4 واقع استان آذربایجان غربی 1403/02/26 1403/03/01
صفحه 1 از 704