مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
1- حدود 1/5 تن ضایعات آهنی شامل 10 پایه فلزی یک خرک با پایه ناودانی نمره 10 به ارتفاع تقریبی 4 متر و... 1398/04/05 1398/04/26
فروش رنگ های ساختمانی روغنی براق و مات مازاد بر مصرف خود را به مقدار 8 تن 1398/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1