کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734303 مزایده واگذاری اجاره محل نصب دستگاه بازی و غرفه خواروبار فروشی در تعدادی از پارکهای سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734297 مزایده واگذاری 2 مورد املاک شامل: یک باب مغازه به متراژ تقریبی 30 مترمربع - باشگاه بدنسازی استان تهران 1402/12/10 1402/12/20
7734283 مزایده واگذاری غرف حمل و نقلی استان آذربایجان شرقی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734275 مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه اقامتی رستوران و آشپزخانه موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی استان تهران، استان مرکزی 1402/12/10 1402/12/20
7734267 مزایده اجاره دو دهانه مغازه استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734233 مزایده اجاره ساختمان دو طبقه -با فعالیت در زمینه تاسیس مرکز نگهداری از فرزندان دختر بی سرپرست و بد سرپرست استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734230 مزایده مزایده اجاره عوایدات ترمینال های روستایی -شهری استان آذربایجان غربی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734219 مزایده اجاره غرفه های فروش و عرضه محصولات کشاورزی استان قزوین 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734218 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734215 مزایده اجاره ساختمان نگهداری استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734211 مزایده اجاره دو باب ساختمان استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734210 مزایده واگذاری اجاره غرف تجاری خدماتی فروشگاهی و دفاتر بیمه و بانک در پایانه بار استان آذربایجان شرقی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734209 مزایده اجاره پارکینگ عمومی پایانه استان آذربایجان شرقی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734208 مزایده اجاره فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری استان البرز 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734207 مزایده اجاره مجموعه ورزشی استان قزوین 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734205 مزایده اجاره آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734202 مزایده اجاره ساختمان به موسسات خیریه یا حقوقی یا حقیقی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734201 مزایده واگذاری زمین اسکیت ملت استان قزوین 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734196 مزایده اجاره : زمین اسکیت استان قزوین 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734195 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان شرقی 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4