کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100863 مزایده فروش خط تلفن همراه استان گیلان 1403/03/24 1403/04/23
8100822 مزایده خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/24 1403/04/10
8100789 مزایده خط تلفن همراه استان اصفهان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100771 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/24 1403/04/16
8100769 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/24 1403/04/13
8100550 مزایده فروش یک عدد سیمکارت استان البرز 1403/03/24 1403/04/12
8100522 مزایده دو خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100401 مزایده فروش یک خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/24 1403/04/10
8100399 مزایده فروش یک خط تلفن همراه استان قزوین 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100398 مزایده فروش خط استان تهران 1403/03/24 1403/04/06
8100395 مزایده خط تلفن همراه استان اصفهان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100212 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100182 مزایده دو خط تلفن همراه (سیم کارت) استان فارس 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100170 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100145 مزایده فروش خطوط تلفن همراه استان قزوین 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100109 مزایده فروش یک فقره سیم کارت تلفن همراه کارکرده استان قزوین 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100060 مزایده سیم کارت استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100036 مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک دو خط تلفن همراه استان البرز 1403/03/24 1403/04/02
8099768 مزایده یک فقره پلاک ثبتی به انضمام ماشین آلات و تجهیزات اعیانی (ساختمان) یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 8000 مترمربع -یک باب سوله فلزی با دیوارهای بلوک سیمانی و پوشش سقف ورق گالوانیزه به مساحت... استان همدان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099656 مزایده فروش ملک اعیانی ساختمان یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 8000 مترمربع استان همدان 1403/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2