کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734261 مزایده اموال مازاد و اسقاط شامل ترازو بزرگسال - پایه سرم - ساکشن - ترالی دارویی - اتوکلاو - سانترفیوژ - پانچ دستی بزرگ استان بوشهر 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1