مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش نقدی زمین مسکونی - فروش نقدی مغازه 1401/02/31 1401/03/09
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر کاربری تجارت محله - تجاری - مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین بصورت نقدی به مساحت 205.34 مترمربع کاربری مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 8 فقره از املاک مازاد خود با کاربری مسکونی 1401/02/31 1401/03/07
مزایده فروش عرصه هفت پلاک مسکونی جمعا به مساحت کل 3580 متر مربع 1401/02/31 1401/03/09
مزایده فروش دو قطعه زمین 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1