مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک :کاربری کشاورزی و عرصه حدود 6000 مربع گلخانه و سهم مشاعی از ز... 1399/03/10 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ یک قطعه زمین پلاک 5 واقع در قطعه شماره 2 بصورت زمین مسکونی به مساحت 610 مترم... 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین متعلق به خود 1399/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1