کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734451 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد خود با کاربری تجاری - منزل مسکونی - اداری - زمین - سردخانه استان خراسان رضوی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734421 مزایده فروش املاک و مستغلات استان خراسان رضوی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734332 مزایده فروش املاک شامل 19 مورد کاربری مسکونی استان تهران، استان مازندران 1402/12/10 1402/12/19
7734319 مزایده ملک مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734302 مزایده ملک مسکونی استان همدان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734298 مزایده اماکن مسکونی و اقامتی استان سمنان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734263 مزایده دو سهم مشاع از 22 سهم عرصه و اعیان باستثنا بهای یک شانزدهم عرصه و اعیان 1 دستگاه املاک مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734214 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734205 مزایده اجاره آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734189 مزایده اجاره آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734184 مزایده یک باب منزل مسکونی فاقد سند استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734135 مزایده آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734117 مزایده اجاره مجتمع آپارتمان 12 واحدی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734111 مزایده فروش اماکن مسکونی و اقامتی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734107 مزایده فروش اماکن مسکونی و اقامتی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734102 مزایده فروش میزان 2.613 دانگ از ملک مسکونی 2404 فرعی از 54 اصلی استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734069 مزایده واگذاری املاک مازاد ویلایی کاربری مسکونی عرصه 4033 مترمربع اعیانی 420.7 مترمربع استان تهران 1402/12/10 1402/12/14
7734062 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734059 مزایده واگذاری املاک استان خراسان رضوی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734053 مزایده فروش آپارتمان با کاربری مسکونی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2