مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 50 نفر نیروی انسانی بخش (خدماتی - حراستی) 1399/05/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات شهری، تامین راننده، تامین نیروهای خدمات اداری، تامین نیروی انسانی دارای تخصص و مهارت های... 1399/05/05 1399/05/22
واگذاری پروژه عملیات متفرقه عمرانی در فاز 6 و 7 مسکن مهر 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک 1399/05/05 1399/05/11
خرید یک دستگاه فلاسک آسفالت 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات اصلاح 4220 متر شبکه توزیع آب 580 قطر انشعاب آب 1399/05/05 1399/05/08
ادامه سنگ چینی جاده ساحلی 1399/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی 12فروردین کهنوج -دانشگاه علوم پزش... 1399/05/05 1399/05/08
خرید ماشین آتش نشانی 1399/05/04 رجوع به آگهی
خدمات حفاظت فیزیکی شیفت شب 1399/05/05 1399/05/08
صفحه 536 از 126355