مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ادامه عملیات تجدید ممیزی کلیه املاک 1388/05/22 1388/06/08
انجام خدمات دفتری و اداری و آموزش 1388/05/26 1388/06/10
انجام خدمات مشاوره 1388/05/26 1388/06/10
واگذاری انجام خدمات تهیه نقشه کاداستر 1388/05/25 1388/06/09
واگذاری پردازش 1400 کیلومتر داده‌های لرزه ‌نگاری دو بعدی خشکی 1388/05/24 1388/06/08
ادامه عملیات تجدید ممیزی کلیه املاک 1388/05/22 1388/06/08
عملیات ادامه اجرای فاز دوم پارک شهدا 1388/05/21 1388/06/08
واگذاری عملیات مربوط به انجام خدمات مشاوره جهت پروژه های امور مهندسی و ساختمان 1388/05/21 1388/06/05
واگذاری پروژه تهیه نقشه‌های فنی 1388/05/21 1388/06/05
تعیین مشاور جهت تهیه نقشه های 1/200 و 1/2000 خام و یکپارچه شهر 1388/05/20 1388/06/04
صفحه 539 از 600