مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح عمرانی آبیاری ناحیه عمرانی 1388/09/12 1388/10/03
تهیه تصاویر ماهواره ای در شهرستان 1388/09/18 1388/10/03
تهیه طرح جامع بر پایه GIS 1388/09/18 1388/10/03
واگذاری مسیریابی و نقشه برداری مسیر خط انتقال گاز ایلام 1388/09/12 1388/10/02
اجرای ممیزی املاک سطح شهر 1388/09/16 1388/10/01
مطالعات حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه 1388/09/16 1388/10/01
اجرای ممیزی املاک سطح شهر 1388/09/09 1388/09/24
واگذاری مسیریابی و نقشه برداری مسیر خط انتقال گاز 1388/09/05 1388/09/24
عملیات طراحی فاز دو محوطه سازی و تاسیسات برقی و مکانیکی 1388/09/09 1388/09/24
بازنگری، مطالعه و طراحی و تهیه کاداستر شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1388/09/09 1388/09/24
صفحه 539 از 616