مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به خرید گندم در سال زراعی جاری شامل تخلیه - دپو و... 1390/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات برداشت و حمل گندم در سطح 750 هکتار و کلزا در سطح 75 هکتار از مزارع 1390/01/16 1390/01/23
خریداری گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد 1390/01/17 1390/01/26
واگذاری عملیات درو و برداشت و حمل گندم و جو 1390/01/17 1390/01/25
خرید تن ماهی- تعداد 300 هزار قوطی 1390/01/14 1390/01/16
واگذاری پیمانکاری دستگاه بادکن بطری کارخانه روغنکشی 1390/01/16 1390/01/25
تامین نیروی انسانی 1390/01/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرائی بخش کشاورزی 1390/01/16 1390/01/23
واگذاری آبیاری قطرهای خاک ریزی و کاشت نهال شهرکهای صنعتی و... 1390/01/14 1390/01/18
خرید سبزیجات برگدار مخلوط تازه 1390/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1877 از 2108