مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به خدمات نظافت، ابدارخانه، تاسیسات 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری تکمیل عملیات اجرای تاسیسات 1386/11/30 1386/11/16
خرید چیلر ها و برجهای خنک کننده مربوطه 1386/11/01 1386/11/16
اقدام به نصب دستگاه های کنترل هوشمن 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری اجرای خدمات فنی و مهندسی نگهداری 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری اجرای خدمات فنی و مهندسی 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری اجرای خدمات فنی و مهندسی 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری اجرای خدمات فنی و مهندسی 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری اجرای خدمات فنی و مهندسی 1386/11/01 1386/11/16
بدینوسیله از کلیه تولید کنندگان معتبر مجموعه های تبریدی 1386/11/01 1386/11/16
صفحه 4936 از 4940