مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لباس کار 1398/11/01 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید البسه، ملحفه و سایر منسوجات مرکز آموزشی درمانی هاجر (س) شهرکرد 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه استحقاقی سال 98 نگهبانان 1398/11/01 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید البسه، ملحفه و سایر منسوجات بیمارستان شهداء لردگان 1398/11/01 1398/11/05
خرید البسه 1398/11/01 1398/11/05
تهیه و تامین 22000 تخته پتو یکنفره 1398/10/30 1398/11/05
خرید البسه استحقاقی نگهبانان 1398/10/30 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به خرید البسه جهت نگهبانان سطح استان دانشگاه... 1398/10/29 1398/11/02
تامین و دوخت لباس فرم کارکنان خود حدودا به تعداد 1100 دست کت و شلوار و پیراهن مردانه و 500 دستگاه ما... 1398/10/29 1398/11/08
تامین مایحتاج ضروری - روغن مایع خوراکی - برنج - پتو یک نفره 1398/10/29 1398/11/05
صفحه 1 از 965