مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6239801 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی و وسایل ایمنی اعم از لباس حریق و متعلقات 1401/11/12 1401/11/12
6223992 مناقصه تامین اقلام شامل : دوخت اورکت کویری کادر- پلیور استتاری دریابانی- دوخت لباسکار و کلاه کار دریابانی- پارچه اور کتی مشکی- پارچه لباسکاری زیتونی - جوراب مشکی ساق بلند - جوراب کویری- کنسرو تن م... 1401/11/09 1401/11/13
6219506 مناقصه خرید موکت 1401/11/08 1401/11/09
6215969 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 40 دست لباس عملیاتی آتش نشانی 1401/11/06 1401/11/13
6215676 مناقصه خرید 40 دست لباس عملیاتی آتش نشانی 1401/11/06 1401/11/13
6215002 مناقصه خرید ست نجات هیدرولیکی 1401/11/05 1401/11/12
6211409 مناقصه خرید لباس فرم پرسنل خود شامل مانتو و شلوار و مقنعه بانوان و کت و شلوار و پیراهن اقایان در سراسرکشور 1401/11/05 1401/11/13
6211016 مناقصه ساخت Fire Fighting Equipment 1401/11/05 1401/11/08
6210398 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی و وسایل ایمنی اعم از لباس حریق و متعلقات 1401/11/05 1401/11/12
6210357 مناقصه گازرسانی به روستاها - خرید پرده های ضد حریق و دود جهت راه پله های ساختمان 1401/11/05 1401/11/09
6198279 مناقصه Modeling ,Procurement, fabricate and install Fire Proofing Flexible Cover for ESDV 1401/11/04 1401/11/08
6198172 مناقصه خرید 5 قلم نیازمندی پوشاک و 2 قلم نیازمندی خوراک 1401/11/04 1401/11/11
6197668 مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1401/11/04 1401/11/12
6197462 مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران مرکز آموزشی درمانی 1401/11/04 1401/11/12
6197449 مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران 1401/11/04 1401/11/12
6197448 مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1401/11/04 1401/11/12
6197447 مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران 1401/11/04 1401/11/12
6197441 مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1401/11/04 1401/11/12
6197440 مناقصه خرید البسه و منسوجات بیماران بیمارستان 1401/11/04 1401/11/12
6197268 مناقصه خرید البسه کارزمستانه کارکنان 1401/11/04 1401/11/08
صفحه 1 از 722