مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 50 هزار لیتر فم آتش نشانی 1398/06/27 1398/06/30
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/27 1398/06/31
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/26 1398/06/31
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/26 1398/06/31
راهبری و نگهداری از ایستگاههای آتش نشانی 1398/06/26 1398/06/28
اطفا حریق 1398/06/26 1398/06/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فم آتش نشانی 1398/06/25 1398/06/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق سازمان امداد و نجات 1398/06/25 1398/06/28
خرید 50 هزار لیتر فم آتش نشانی 1398/06/25 1398/06/30
واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی سیستم و تجهیزات اعلام و اطفا حریق سازمان 1398/06/24 1398/06/28
صفحه 1 از 1326