مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری 1399/09/04
خرید و نصب شیر آتش نشانی در شهرک ها و نواحی صنعتی 1399/09/01 1399/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب شیر آتش نشانی در شهرک هاو نواحی صنعتی اهواز5،آبادان1،خرمشهر ،دز... 1399/09/03
واگذاری تهیه و اجرای لوله کشی و ملزومات مربوط به کولینگ و فومینگ و لکه گیری بدنه بیرونی مخازن و لوله... 1399/08/27 1399/09/03
TRAILER MONITOR WITH FOAM TANK 1399/08/27 1399/08/27
فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و اجرای لوله کشی و ملزومات مربوط به کولینگ و فومینگ و لکه گیری بدنه بیرونی... 1399/08/27 1399/09/03
واگذاری :تهیه، اجرای لوله کشی و ملزومات مربوط به کولینگ و فومینگ و لکه گیری بدنه بیرونی مخازن و لوله... 1399/08/26 1399/09/03
واگذاری تجهیز یک دستگاه خودروی شاسی کامیون1924 با کاربری آتش نشانی 1399/08/26 1399/09/01
خرید یک دستگاه نردبان هیدرولیکی آتش نشانی 56 متری نصب شده بر روی خودوری سه محور (اسکانیا یا بنز ) 1399/08/26 1399/09/01
پوشش ضد حریق pet1.2 1399/08/26 1399/09/02
صفحه 1 از 1650