مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای ادامه خط توزیع اصلی اراضی مسکن 1389/11/04 1389/11/12
واگذاری اجرای شبکه توزیع آب اراضی مسکن 1389/11/04 1389/11/12
واگذاری اجرای ادامه خط توزیع اصلی اراضی مسکن 1389/11/02 1389/11/12
واگذاری اجرای شبکه توزیع آب اراضی مسکن 1389/11/02 1389/11/12
واگذاری عملیات لوله رانی خط جمع آور و انتقال آب چاه های زون فشاری 1389/10/30 1389/11/06
واگذاری اجرای عملیات احداث مخزن زمینی 1389/10/27 1389/11/09
واگذاری اجرای خط برگشت منطقه فشاری 1389/10/27 1389/11/06
خرید و تحویل 20 دستگاه کنتور مغناطیسی فلنجدار 1389/10/27 1389/11/06
خرید 20 دستگاه تابلو راه انداز نرم 1389/10/25 1389/11/03
خرید و تحویل 10.000 متر کابل گرد لاستیکی 1389/10/25 1389/11/03
صفحه 1 از 96