مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5970777 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دو فصل 1- حفظ و حراست از اماکن تاسیسات و انبارهای کارفرما 2- کارشناسان حفاظت فیزیکی و امور دفتری با تامین و بکارگیری حداقل 55 نفر نیروی انسانی 1401/09/01 1401/09/07
5969906 مناقصه حفاظت فیزیکی(55 نفر) 1401/08/30 1401/09/07
5965508 مناقصه شناسایی سرمایه گذار اجرای خط انتقال اب به شهرستانها 1401/08/29 رجوع به آگهی
5956297 مناقصه سرمایه گذار اجرای طرح خط انتقال آب 1401/08/26 رجوع به آگهی
5955730 مناقصه شناسایی سرمایه گذار، جهت تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدر رفت آب 1401/08/25 1401/08/30
5952953 مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای خط انتقال آب از بزرگراه 1401/08/25 رجوع به آگهی
5952093 مناقصه انتشار فراخوان نسب به شناسایی سرمایه گذار - جهت تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدر رفت آب در محدوده شهر 1401/08/25 1401/08/30
5904943 مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء ، انشعاب آب و فاضلاب 1401/08/10 1401/08/17
5843208 مناقصه خرید 493 شاخه لوله آبده مانیسمان 1401/08/01 1401/08/07
5839345 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 2400 متر لوله هادی و لوله جدار 1401/07/30 1401/08/07
5839141 مناقصه حفاری سه حلقه چاه آب شرب با استفاده از لوله فولادی 1401/07/30 1401/08/07
5837157 مناقصه عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با استفاده از لوله فولادی 1401/07/30 1401/08/07
5789699 مناقصه تهیه و نصب 400 فقره انشعاب فاضلاب خانگی به همراه اجرای انفصالات شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/07/20 1401/07/25
5775551 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دو فصل با تامین و بکار گیری 55 نفر 1401/07/19 1401/07/25
5771150 مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها انشعاب آب و فاضلاب 1401/07/18 رجوع به آگهی
5756814 مناقصه انجام خدمات مربوط به 54 نفر نیروی انسانی 1401/07/12 1401/07/18
5756765 مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء ، انشعاب آب و فاضلاب در محدوده شهرها 1401/07/12 1401/07/18
5756342 مناقصه خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری 54 نفر نیروی انسانی در شرکت آبفا 1401/07/12 1401/07/18
5755876 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 20 ت ج /1401- تجدید- برونسپاری حفاظت و فیزیکی 1401/07/12 1401/07/18
5750702 مناقصه برونسپاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی از مخازن و تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و اماکن جانبی در محدوده 1401/07/11 1401/07/18
صفحه 1 از 79