مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه خرید پمپ و الکتروموتور شناور 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه واگذاری وصول مطالبات معوقه آب بها ، انشعاب آب و فاضلاب در محدوده عملیاتی 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای 28ت/1400 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه واگذاری وصول مطالبات معوقه آب بها، انشعاب آب و فاضلاب 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپهای چاهها و ایستگاههای پمپاژ 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه خرید 41دستگاه پمپ و 42 دستگاه الکتروموتور شناور 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه - تعمیر انواع الکتروپمپ های چاه ها و ایستگاه های پمپاژ - خرید 41 دستگاه پمپ و 42 دستگاه الکتروموتور شناور 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه واگذاری تعمیر انواع الکتروپمپ های چاه ها و ایستگاه های پمپاژ- خرید 41 دستگاه پمپ و 42 دستگاه الکتروموتور شناور از تولید کنندگان و تامین کنندگان 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه شناسایی سرمایه گذار بمنظور تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه شناسایی سرمایه گذار بمنظور تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن ، تاسیسات ، تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و اماکن جانبی در محدوده تحت پوشش شرکت 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن ، تاسیسات ، تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه برون سپاری نگهبانی ، حفظ و حراست از مخازن ، تاسیسات ، تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و اماکن جانبی 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه فاضلاب 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه فاضلاب 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه واگذاری عملیات برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری نگهداری شبکه جمع آوری و خطوط انتقال، انشعابات فاضلاب و خط پساب تصفیه خانه و ASP 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری نگهداری ، تعمیرات، رفع حوادث، انشعابات، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری نگهداری ، تعمیرات، رفع حوادث، انشعابات، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری فعالتهای بهره برداری شبکه فاضلاب 1400/09/28 1400/10/04
صفحه 1 از 72