مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید یکدستگاه کامیون شاسی چهار سیلندر دیزلی و ساخت و نصب تجهزات آتش نشانی 1400/10/26 1400/11/14
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و آموزش آسانسور هیدرولیک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیک شامل: یک قلم و به تعداد یک دستگاه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید،نصب و راه اندازی و آموزش آسانسور هیدرولیک 1400/10/09 1400/10/25
مناقصه خرید یک قلم اکسیژن آنالایزر کوره 1400/09/13 1400/09/24
مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمانها 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک قلم اکسیژن آنالایزر کوره به تعداد 1 عدد 1400/09/10 1400/09/24
مناقصه واگذاری خدمات ایمنی، آتش نشانی، بهداشت حرفه ای و بهره برداری به صورت فشرده 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل ونقل (ایاب وذهاب کارکنان، تعمیرات و راهبری ماشین آلات سنگین) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اکسیژن آنالایزر کوره 1400/09/09 1400/09/24
مناقصه واگذاری خدمات ایمنی، آتش نشانی، بهداشت حرفه ای و بهره برداری 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل ونقل (ایاب وذهاب کارکنان، تعمیرات و راهبری ماشین آلات سنگین) خود 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیرات و مخابرات خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای شرکت 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه واگذاری خدمات تعمیرات و مخابرات 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حمل و نقل 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه خدمات ایمنی، آتش نشانی، بهداشت حرفه ای و بهره برداری 1400/08/30 1400/09/08
مناقصه خدمات تعمیرات و مخابرات 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه خرید یک قلم ماژول آلن برادلی 1400/08/12 1400/08/12
صفحه 1 از 47