کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100267 مناقصه خدمات اداری ، دفتری و ورزش استان هرمزگان 1403/03/24 1403/03/21
8094376 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی خدمات حفاظت و حراست از اماکن اموال و (تأسیسات) استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/21
8083554 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی خدمات حفاظت و حراست از اماکن اموال و (تأسیسات) استان هرمزگان 1403/03/21 1403/03/21
8081194 مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن-تاسیسات و اموال استان هرمزگان 1403/03/21 رجوع به آگهی
8081169 مناقصه خدمات اداری ، دفتری و ورزش استان هرمزگان 1403/03/21 1403/03/21
8044126 مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/21
8044101 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات اداری، دفتری و ورزش استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/21
7933139 مناقصه عملیات اصلاح شبکه دفنی آب آتش نشانی ساختمان اداره مرکزی، واحد حمل و نقل و انبار کالای پالایشگاه استان هرمزگان 1403/02/18 1403/02/27
7919010 مناقصه عملیات اصلاح شبکه دفنی آب آتش نشانی ساختمان اداره مرکزی، واحد حمل و نقل و انبار کالای استان هرمزگان 1403/02/16 1403/02/23
7904008 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اصلاح شبکه دفنی آب آتش نشانی ساختمان اداره مرکزی، واحد حمل و نقل و انبار کالای پالایشگاه گاز سرخون استان هرمزگان 1403/02/10 1403/02/23
7668207 مناقصه خرید یک دستگاه کامیون شاسی چهار سیلندر دیزلی استان هرمزگان 1402/11/25 1402/08/18
7660556 مناقصه خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکوTYPE: ZT245/50HZ استان هرمزگان 1402/11/24 1403/02/06
7652154 مناقصه خدمات تعمیرات و مخابرات خود استان هرمزگان 1402/11/21 1402/12/08
7650232 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکوTYPE: ZT245/50HZ استان هرمزگان 1402/11/18 1402/12/09
7650024 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید یکدستگاه کامیون شاسی چهار سیلندر دیزلی استان هرمزگان 1402/11/18 1402/12/09
7646964 مناقصه واگذاری خدمات تعمیرات و مخابرات استان هرمزگان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7636964 مناقصه خدمات تعمیرات و مخابرات خود استان هرمزگان 1402/11/16 1402/11/17
7605701 مناقصه انجام خدمات تعمیرات و مخابرات استان هرمزگان 1402/11/10 1402/11/17
7431437 مناقصه عملیات رنگ آمیزی نمای بیرونی بلوک های مسکونی استان هرمزگان 1402/09/22 1402/09/28
7415808 مناقصه خرید چهار نوع کولر گازی پنجره ایی، اسپیلت و ایستاده استان هرمزگان 1402/09/18 1402/09/27
صفحه 1 از 54