کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410882 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات رنگ آمیزی نمای بیرونی تعداد پنج بلوک مسکونی شهرک فجر استان هرمزگان 1402/09/15 1402/09/28
7408311 مناقصه خدمات تعمیرات و مخابرات استان هرمزگان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7407932 مناقصه خرید چهار نوع کولر گازی پنجره ای، اسپیلت و ایستاده استان هرمزگان 1402/09/15 1402/09/27
7406335 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید چهار نوع کولر گازی پنجره ایی ، اسپیلت و ایستاده به تعداد 92 دستگاه استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/27
7390313 مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ها استان هرمزگان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7386435 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تعمیرات و مخابرات استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/21
7386053 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه روف تاپ پکیج یکپارچه شامل سه قلم استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/23
7385320 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه روف تاپ پکیج یکپارچه استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/23
7385265 مناقصه واگذاری خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ها استان هرمزگان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7368681 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های شرکت استان هرمزگان 1402/09/04 1402/09/14
7308920 مناقصه واگذاری انجام خدمات ایمنی ، آتش نشانی ،بهداشت حرفه ای و بهره برداری خود استان هرمزگان 1402/08/24 1402/09/11
7296708 مناقصه انجام خدمات ایمنی ، آتش نشانی ،بهداشت حرفه ای و بهره برداری استان هرمزگان 1402/08/22 1402/08/25
7276150 مناقصه خدمات ایمنی،آتش نشانی،بهداشت حرفه ای و بهره برداری استان هرمزگان 1402/08/15 1402/08/25
7275721 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خود استان هرمزگان 1402/08/15 1402/08/17
7275692 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل استان هرمزگان 1402/08/15 1402/09/19
7264172 مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل استان هرمزگان 1402/08/13 1402/09/19
7264101 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل استان هرمزگان 1402/08/13 1402/09/19
7264081 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل به مدت یک سال شمسی استان هرمزگان 1402/08/13 1402/08/17
7263944 مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل استان هرمزگان 1402/08/13 1402/08/17
7258090 مناقصه خرید یک دستگاه کامیون اشسی چهار سیلندر دیزلی استان هرمزگان 1402/08/10 1402/08/18
صفحه 1 از 53