مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نگهبانی 1398/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهبانی 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران های خود 1398/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران های خود 1398/07/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی خود 1398/05/30 1398/06/26
خدمات فنی و راهبری تاسیسات پالایشگاهی 1398/05/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی خود به مدت یک سال 1398/05/28 1398/06/26
خدمات فنی و راهبری تاسیسات پالایشگاهی 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمان خود به مدت یک سال 1398/05/28 1398/06/27
واگذاری انجام خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمان خود به مدت یک سال 1398/05/26 1398/06/27
صفحه 2 از 81