کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7412142 مناقصه تأمین 101-Tube bundle for M استان تهران 1402/09/16 رجوع به آگهی
7410933 مناقصه تجدید انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار نوبتکار بوسیله اتوبوس و مینی بوس استان تهران 1402/09/15 1402/10/06
7405028 مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبت کار استان تهران 1402/09/14 1402/09/25
7401348 مناقصه تأمین 101-Tube bundle for M استان تهران 1402/09/13 1402/09/28
7388204 مناقصه تامین Buhler sampling استان تهران 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388048 مناقصه INNER WRAP OUTER WRAP PRIMER استان تهران 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388022 مناقصه تامین Hansen gear unit complete استان تهران 1402/09/09 رجوع به آگهی
7382456 مناقصه تامین Hansen gear unit complete استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382455 مناقصه INNER WRAP OUTER WRAP PRIMER استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382132 مناقصه BUH 1 ER SAMP LING استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380331 مناقصه خرید سه ست LEVEL GAUGE استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7375700 مناقصه تامین I NNER WRAP. OUTER WRAP. PRIMER استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7375269 مناقصه تامین Hansen gear uni.complete استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7374832 مناقصه تامین Buhler sampling استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7366998 مناقصه خرید دستگاه های Moisture analyzer استان تهران 1402/09/04 1402/09/15
7366520 مناقصه خرید سه ست LEVEL GAUGE استان تهران 1402/09/04 رجوع به آگهی
7365480 مناقصه خرید الکتروموتور کمپرسور نوبت دوم 101-CM و الکتروموتورهای 2PM-2261 HI استان تهران، استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/15
7356118 مناقصه خرید دستگاه pm880وmdm300 مارک moisture استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7355989 مناقصه خرید الکتروموتور کمپرسور CM-101 و الکتروموتورهای H&I2261-2PM استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7355415 مناقصه خرید دستگاه های Moisture analyzer مارک MDM300,PM880 استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 187