مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید LINE PIPE 1399/04/14 رجوع به آگهی
خرید ماده شیمیایی با یوساید غیر اکسید 1399/04/14 رجوع به آگهی
خرید ماده شیمیایی ASTM 80 OCTANE 1399/04/11 رجوع به آگهی
ساخت HEAT EXCHANGER AND CONDENSER TUBES 1399/04/11 رجوع به آگهی
خرید LINE PIPE 1399/04/10 رجوع به آگهی
خرید ماده شیمیایی با یوساید غیر اکسید 1399/04/10 رجوع به آگهی
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرآیندی یکی از واحدهای کنترلی 1399/04/10 رجوع به آگهی
طراحی،خرید،نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرآیندی یکی از واحدهای کنترلی در شرکت 1399/04/08 رجوع به آگهی
پنج قلم شیرآلات 1399/04/07 رجوع به آگهی
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامتر های فرایندی یکی از واحدهای کنترلی 1399/04/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 200