مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5980446 مناقصه خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات 1401/09/03 1401/09/16
5979797 مناقصه خرید هشت قلم پمپ برقی، کاست هیدرولیکی، جک و مولتی پلیر 1401/09/03 رجوع به آگهی
5975687 مناقصه انجام خدمات خشکشویی و اتوکشی البسه کارکنان 1401/09/02 رجوع به آگهی
5975304 مناقصه تامین PARTS FOR UNIFINERPLAT FORMER VESSELS 1401/09/02 رجوع به آگهی
5974647 مناقصه تامین TUBE BUNDLE FOR HEAT EXCHANGER MITSUI 1401/09/02 رجوع به آگهی
5974313 مناقصه تامین TUBE BUNDLE FOR HUDSON HEATEXCHANGER 1401/09/01 رجوع به آگهی
5972466 مناقصه تامین Tube for 2e-802 1401/09/01 رجوع به آگهی
5972101 مناقصه خرید 200 عدد فیلتر هوای ورودی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5971844 مناقصه خرید 320 عدد تایلهای بتنی کوره 1401/09/01 1401/09/09
5971837 مناقصه خرید COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C 1401/09/01 رجوع به آگهی
5965601 مناقصه انجام خدمات خشکشویی و اتوکشی البسه کارکنان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5959511 مناقصه TUBEB BUNDLE FOR HEAT EXCHANGER MITSUI 1401/08/28 رجوع به آگهی
5959502 مناقصه تامین TUBE BUNDLE FOR HUDSON HEATEXCHANGER 1401/08/28 رجوع به آگهی
5959494 مناقصه تامین PARTS FOR UNIFINERPLAT FORMER VESSELS 2V-202 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958924 مناقصه تامین Tube for 2e-802 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958913 مناقصه خرید 320 عدد تایلهای بتنی کوره 1401/08/28 1401/09/09
5958892 مناقصه خرید 200 عدد فیلتر هوای ورودی 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958888 مناقصه تامین COM PLETE TUBE BUNDLE FOR ME-115C 1401/08/28 1401/09/09
5951914 مناقصه تامین Tube for 2E-802 1401/08/24 رجوع به آگهی
5951913 مناقصه خرید 320 عدد تایلهای بتنی کوره 1401/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 158