مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات شبکه 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و تعمیر سیستمهای هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلام و اطفا حریق ومرا... 1397/12/14 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات شبکه 1397/12/14 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیر سیستم های هوشمندحمل و نقل، توزیع برق ، روشنایی، تهویه ، اعلام واطفا حریق و مراکز کنت... 1397/12/02 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات شبکه 1397/12/02 رجوع به آگهی
خرید انواع دکل - دریچه های کامپوزیتی و خرید قطعات بتنی 1397/11/18 رجوع به آگهی
عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی برنامه پذیر شامل عملیات عمرانی, برقی, مخابراتی و دیگر عملیا... 1397/11/18 رجوع به آگهی
عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند شامل عملیات عمرانی، برقی، مخابراتی و دیگر عملیات مور... 1397/11/18 رجوع به آگهی
خرید انواع دکل - دریچه های کامپوزیتی - قطعات بتنی 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات عمرانی سامانه های نظارت تصویری و عملیات عمرانی ارتباط چراغ های راهنمایی و رانندگی به... 1397/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39