مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر و مرمت ایستگاهها و ... 1397/12/27 1398/01/19
خدمات گشت و بازرسی، اجراییات ، کنترل و نظارت بر بهره برداری از منابع آبهای سطحی در رودخانه 1397/12/09 1397/12/14
انجام خدمات گشت و بازرسی, اجراییات, کنترل و نظارت بر بهره برداری از منابع آب های سطحی 1397/12/08 1397/12/14
انجام امور خدمات نگهبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات نگهبانی، حفظ و حراست از ساختمانهای اداری، تجهی... 1397/12/01 1397/12/05
انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات حمل و نقل (راننده)، تعمیر و نگهداری، خدمات... 1397/11/29 1397/12/03
انجام خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدها 1397/11/07 1397/11/14
فراخوان انجام خدمات گشت و بازرسی، اجرائیات، کنترل و نظارت بر بهره برداری از منابع آبهای سطحی در رودخ... 1397/11/06 1397/11/11
انجام خدمات گشت و بازرسی, اجراییات, کنترل و نظارت بر بهره برداری از منابع آب های سطحی 1397/11/02 رجوع به آگهی
اجرای پروژه احداث مخازن ده هزار مترمکعبی 1397/10/20 رجوع به آگهی
پروژه احداث مخازن ده هزار مترمکعبی 1397/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 86