مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخازن 1397/09/05 رجوع به آگهی
تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان 1397/08/23 1397/08/30
تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان 1397/08/21 1397/08/30
واگذاری انجام خدمات کنترل ، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات منابع آب ( کنتورهای هوشمند) 1397/08/10 1397/08/19
انجام خدمات گروه های کنترل و نظارت بر رودخانه ها و گروه های کیفی در سطح استان 1397/08/09 1397/08/19
انجام خدمات کنترل ، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات منابع آب ( کنتورهای هوشمند) در سطح استان 1397/08/09 1397/08/19
انجام خدمات کنترل و نظارت بر منابع آب زیرزمینی در محدوده امورات آب 1397/08/05 1397/08/12
انجام خدمات کنترل و نظارت بر منابع آب زیر زمینی 1397/08/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات کنترل و نظارت بر منابع آب زیرزمینی در محدوده امورات آب 1397/08/03 1397/08/12
سرویس دهی درون شهری و برون شهری 1397/08/02 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 83