مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات گشت و بازرسی ، اجراییات، کنترل و نظارت بر بهره برداری از منابع آبهای سطحی در رودخانه کشف... 1398/02/03 1398/02/08
انجام خدمات گشت و بازرسی, اجراییات, کنترل و نظارت بر بهره برداری از منابع آبهای سطحی 1398/02/02 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات حمل و نقل (راننده)، تعمیر و نگهداری، خدمات... 1398/01/22 1398/01/24
انجام امور خدمات نگهبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات نگهبانی، حفظ و حراست از ساختمانهای اداری، تجهی... 1398/01/22 1398/01/24
انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات حمل و نقل (راننده)، تعمیر و نگهداری، خدمات... 1398/01/21 1398/01/24
انجام امور خدمات نگهبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات نگهبانی، حفظ و حراست از ساختمانهای اداری، تجهی... 1398/01/21 1398/01/24
بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک 1398/01/07 رجوع به آگهی
ـ تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری ـ رپرگذاری رودخانه ها و... 1397/12/28 1398/01/19
واگذاری بازگشایی و ساماندهی رودخانه 1397/12/28 رجوع به آگهی
بازگشایی و ساماندهی رودخانه 1397/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 86