مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فیروز... 1398/07/09 1398/07/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سد دوستی 1398/07/06 1398/07/13
اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب 1398/07/03 1398/07/15
خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه شتابکار 1398/07/02 1398/07/13
اجرای تصفیه خانه و خط انتقال آب شرب 1398/07/02 1398/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات گروه های کنترل و نظارت منابع آب و تجهیزات اندازه گیری (کنتورهوش... 1398/06/25 1398/06/28
انجام خدمات گروه های کنترل و نظارت منابع آب و تجهیزات اندازه گیری (کنتور هوشمند) چاه ها در سطح استان 1398/06/23 رجوع به آگهی
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری 1398/05/10 1398/05/13
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری 1398/05/10 1398/05/13
تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان 1398/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 86