مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نیرورسانی به متقاضیان -بهینه سازی -رفع حریم-اصلاح ساختار شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه عملیات توسعه فیدر فشار متوسط جهت نیرورسانی به مشترکین 1400/10/21 1400/11/09
مناقصه خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه واگذاری اصلاح ساختار و تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح ساختار و تبدیل شبکه نسیم به کابل خودنگهدار 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه اجرای پروژه های اصلاح ساختار شبکه های فشار ضعیف با کابل خودنگهدار و همچنین پروژه انتقال نیرو و نیرورسانی، رفع حریم و جابجایی تاسیسات و روشنایی 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه اصلاح ساختار شبکه فشارضعیف (تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار) محدوده امور برق 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خدمات مدیریت 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه نیرورسانی به متقاضیان ،بهینه سازی ، رفع حریم ، اصلاح ساختار شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه نیرورسانی به متقاضیان ،بهینه سازی ،رفع حریم ، اصلاح ساختار شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه خرید کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه خدمات مدیریت انرژی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح ساختار شبکه فشار ضعیف (تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار) محدوده امور برق 1400/10/11 1400/10/20
مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف جهت نیرورسانی به متقاضیان در محدوده امور برق 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح ساختار شبکه فشار ضعیف(تبدیل سیم به کابل-۱۳/۴۷۵ کیلومتر) در محدوده امور برق 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به متقاضیان (درخواست های مردمی در قالب کابلکشی فشارضعیف زمینی، تک تیری، رفع حریم، جابجایی تأسیسات و روشنایی) 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف جهت نیرورسانی به متقاضیان در محدوده امور برق 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح ساختار شبکه فشار ضعیف تبدیل سیم به کابل - 13/475 کیلومتر 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم و جیوه 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انتقال نیرو برق رسانی به متقاضیان (درخواست های مردمی در قالب رفع حریم و جابجایی تاسیسات ، روشنایی و ...) 1400/10/08 1400/10/14
صفحه 1 از 63