مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5980120 مناقصه برونسپاری بهره برداری شهرستان 1401/09/03 1401/09/03
5952080 مناقصه عملیات بهینه سازی شبکه فشار متوسط خیابان با سیم روکش دارو اصلاح ساختار در محدوده امور برق 1401/08/25 1401/09/02
5948939 مناقصه عملیات بهینه سازی شبکه فشار متوسط 1401/08/24 1401/08/25
5948206 مناقصه اصلاح ساختار شبکه های فشار ضعیف هوایی در محدوده امور برق 1401/08/24 1401/09/02
5948148 مناقصه اجرای پروژه های اصلاح ساختار شبکه های توزیع برق و انتقال نیرو برق رسانی رفع حریم و جابجایی تاسیسات و روشنایی 1401/08/24 1401/09/01
5945365 مناقصه خریداری - انواع لامپ بخار سدیم و جیوه - سیم آلومینیوم فولاد fox42 1401/08/23 1401/08/29
5939307 مناقصه استفاده از خدمات مشاوره در حوزه خرید سامانه نمایشگر دیواری عریض ویدیو وال 1401/08/22 1401/09/01
5924024 مناقصه تجهیز پست هوایی و غلاف گذاری میدان انقلاب و کابلکشی فشار متوسط زمینی در محدوده برق منطقه یک 1401/08/17 1401/08/28
5917571 مناقصه کابل کراسلینگ آلومینیومی زره دار 1 در 185 NA2XSYBY 1401/08/15 رجوع به آگهی
5916755 مناقصه خرید کابل کنسانتریک یک در شش به اضافه 6 م م nycy و کابل کنسانتریک سه در شش به اضافه 6 م م nycy 1401/08/15 1401/08/22
5901338 مناقصه واگذاری اصلاح ساختار و تبدیل شبکه فشارضعیف هوایی به کابل خودنگهدار 1401/08/10 1401/08/18
5898265 مناقصه حوادث و تعمیرات شبکه در محدوده امور برق 1401/08/09 1401/08/18
5866896 مناقصه کابل کراسلینگ آلومینیومی زره دارا در185 NA2XSYBY 1401/08/05 1401/08/12
5847711 مناقصه اصلاح ساختار شبکه فشار ضعیف تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/08/03 1401/08/12
5846640 مناقصه عملیات توسعه اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر شامل احداث شبکه فشار ضعیف فشار 1401/08/02 1401/08/09
5844454 مناقصه واگذاری نصب پایه بتنی بین اسپن های طولانی وتعویض پایه های بتنی فرسوده و آسیب دیده از سیلاب و گابیون بندی پایه های در مسیر سیلاب، در محدوده امور برق 1401/08/02 1401/08/09
5843899 مناقصه عملیات توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه و روشنایی معابر 1401/08/02 1401/08/09
5825569 مناقصه کابل کنستانتریک 1401/07/28 1401/07/28
5815233 مناقصه خرید کابل کنستانتریک یک در شش باضافه 6 م م nycy و کابل کنستانتریک سه در شش باضافه 6 م م nycy 1401/07/28 1401/07/28
5806690 مناقصه اجرای پروژه های اصلاح ساختار شبکه های توزیع برق و انتقال نیرو و برق رسانی، رفع حریم و جابجایی تاسیسات و روشنایی در محدوده امور برق منطقه 4 1401/07/26 1401/08/14
صفحه 1 از 72