مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث شبکه فشار متوسط هوایی به منظور برقرسانی به طرح های مکمل کشاورزی و چاه های کشاورزی دیزلی 1399/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید لوله UPVCفشار قوی سایز 110 1399/10/18
خرید لوله upvc فشار قوی سایز 110 1399/10/11 1399/10/18
فراخوان خدمات مشاوره مدیریت داراییهای فیزیکی و تعمیرات هوشمند 1399/10/11
مشاوره مدیریت داراییهای فیزیکی و تعمیرات هوشمند 1399/10/06 1399/10/07
نیرورسانی، جابجایی و رفع حریم تاسیسات، روشنایی، نصب ترانس، اصلاح و بهینه سازی شبکه 1399/10/04 1399/10/20
احداث شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی جهت نیرورسانی 1399/10/03 رجوع به آگهی
نیرورسانی، جابجایی و رفع حریم تاسیسات، روشنایی، نصب ترانس، اصلاح و بهینه سازی شبکه 1399/10/03 رجوع به آگهی
نیرو رسانی، جابجایی و رفع حریم تاسیسات، روشنایی، نصب ترانس، اصلاح و بهینه سازی شبکه 1399/10/03 رجوع به آگهی
احداث شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی جهت نیرورسانی به نمایشگاه 1399/10/02 1399/10/09
صفحه 2 از 101