مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان طراحی پوستر مدیریت مصرف برق و آب 1399/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته سایز 70 1399/09/18
خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته ۲۵ + ۲۵ +۷۰+ ۷۰*۳ 1399/09/12 رجوع به آگهی
اصلاح ساختار شبکه(تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار) 1399/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح و بهینه سازی ساختار شبکه در محدود امور برق 1399/09/08 رجوع به آگهی
اصلاح ساختار شبکه (تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار ) 1399/09/06 1399/09/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید موتور سیکلت برقی 1399/09/11
خرید موتور سیکلت برقی 1399/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نیرورسانی به مشترکین در محدوده امور برق منطقه 9 و بجش جرقویه 1399/09/03 1399/09/09
خرید متوتور سیکلت برقی 1399/09/03 1399/09/11
صفحه 4 از 101