مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح ساختار شبکه شامل تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار و بهینه و ظرفیت سازی شبکه به همراه تعویض پایه... 1399/10/01 رجوع به آگهی
- احداث شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی جهت نیرورسانی 1399/10/01 رجوع به آگهی
اصلاح ساختار شبکه شامل تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار و بهینه و ظرفیت سازی شبکه به همراه تعویض پایه... 1399/09/30 رجوع به آگهی
- اصلاح ساختار شبکه ( تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار) 1399/09/26 1399/10/10
بهینه سازی شبکه و اصلاح ساختار روستاها 1399/09/25 1399/10/01
بهینه سازی شبکه و اصلاح ساختار روستاهای فشارک و جزه 1399/09/24 1399/10/01
بهینه سازی و اصلاح ساختار شبکه برق روستاها 1399/09/24 1399/10/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 25 دستگاه موتورسیکلت برقی 1399/09/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید اتوبوستر 200 آمپری اتو ماتیک 1849/99 1399/09/16 1399/09/22
خرید اتوبوستر 200 آمپری اتوماتیک 1399/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 101