مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای طرح بهسازی آسفالت معابر سطح شهر 1398/04/03 رجوع به آگهی
اجرای طرح بهسازی آسفالت معابر سطح شهر 1398/04/03 1398/04/02
رفت و روب - جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری 1398/04/03 رجوع به آگهی
تهیه و حمل و پخش و کوبیدن آسفالت 1398/03/30 1398/04/02
آسفالت معابر سطح شهر و مناطق 1398/03/21 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق 1398/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری مناطق 1398/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه پیاده سازی سطح شهر 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه پیاده سازی سطح شهر 1398/03/07 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1398/03/02 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 44