مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5978483 مناقصه ساماندهی و برداشت مصالح در رودخانه 1401/09/02 1401/09/03
5813193 مناقصه انجام عملیات صحرائی اندازه گیری و محاسبات آبهای سطحی و زیرزمینی منابع آب دفترمطالعات پایه 1401/07/27 1401/08/01
5811700 مناقصه پروژه انجام عملیات های صحرائی اندازه گیری و محاسبات آبهای سطحی و زیرزمینی منابع آب دفتر مطالعات پایه منابع آب 1401/07/27 1401/08/01
5723758 مناقصه تهیه مصالح و اجرای 2 باب مخزن بتنی به حجم 1000 و 500 مترمکعبی و تهیه مصالح و اجرای ابنیه 2 باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 400 لیتر بر ثانیه و تهیه، پوشش و اجرای خط لوله سد 1401/07/04 1401/07/06
5705758 مناقصه طرح انتقال آب از سد - اجرای باقیمانده خط لوله 1401/06/28 1401/06/27
5688299 مناقصه طرح انتقال آب از سد -اجرای باقیمانده خط لوله 1401/06/23 1401/06/27
5686626 مناقصه طرح انتقال آب از سد - اجرای باقیمانده خط لوله 1401/06/23 1401/06/27
5664862 مناقصه خدمات خودرویی 1401/06/16 1401/06/19
5660878 مناقصه خدمات خودرویی 1401/06/15 1401/06/19
5659534 مناقصه خدمات خودرویی شرکت 1401/06/15 1401/06/19
5599045 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی 1401/05/29 1401/06/01
5597879 مناقصه خدمات خودرویی 1401/05/29 1401/06/01
5557424 مناقصه خرید حمل (بارگیری، حمل ، باراندازی) لوله های فولادی پوشش شده به اقطار 300 و 400 میلی متر 1401/05/13 1401/05/13
5553891 مناقصه خرید حمل (بارگیری، حمل، بار اندازی) لوله های فولادی پوشش شده به اقطار 300 و 400 میلی متر 1401/05/12 1401/05/13
5538200 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید حمل (بارگیری ، حمل ، بار اندازی) لوله های فولادی پوشش شده 1401/05/10 1401/05/13
5480923 مناقصه انجام عملیات های صحرائی اندازه گیری و محاسبات آبهای سطحی و زیرزمینی منابع آب 1401/04/22 1401/04/25
5387692 مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و قرائت ادواری تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی 1401/04/01 1401/04/05
5385210 مناقصه خرید ابزار دقیق پروژه ساختمان سد 1401/04/01 1401/04/05
5367340 مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل، باراندازی) تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه آب شرب طرح آبرسانی 1401/03/28 1401/03/29
5367334 مناقصه خرید ابزار دقیق پروژه ساختمان سد 1401/03/28 1401/04/09
صفحه 1 از 45