مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب 1397/07/14 رجوع به آگهی
برون سپاری خدمات راهبردی (بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات) 5 بابت پکیچ تصفیه خانه فاضلاب در شهرها 1397/06/04 1397/06/12
برون سپاری خدمات راهبردی، اپراتوری و نگهداشت ایستگاه پمپاژ آبگیر سد 1397/05/21 1397/05/29
برون سپاری خدمات راهبردی، اپراتوری و نگهداشت ایستگاه پمپاژ آبگیر سد، و.... 1397/05/20 1397/05/29
برون سپاری (بهره برداری و نگهداشت) مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/05/06 1397/05/15
برون سپاری (بهره برداری و نگهداشت) مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/05/03 1397/05/15
برون سپاری خدمات راهبردی, اپراتوری و نگهداشت ایستگاه پمپاژ آبگیر سد 1397/04/20 رجوع به آگهی
برون سپاری خدمات راهبردی, اپراتوری و نگهداشت ایستگاه پمپاژ 1397/04/19 رجوع به آگهی
خرید 65800 متر لوله از جنس پلی اتیلن 1397/04/13 1397/04/23
خرید 65800 متر لوله از جنس پلی اتیلن 1397/04/12 1397/04/23
صفحه 7 از 76