مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای خط انتقال آب خام ورودی به تصفیه خانه 1398/11/16 1398/11/23
حفر یک حلقه چاه شبه فلمن 1398/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه خرید اجرای قسمت اول شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/11/16 1398/11/23
حفر یک حلقه چاه شبه فلمن 1398/11/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و اجرای قسمت اول شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه... 1398/11/15 1398/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه شبه فلمن به روش دستی در تاررود دم... 1398/11/15 1398/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه شبه فلمن به روش دستی در تاررود دم... 1398/11/15 1398/11/23
پروژه اجرای قسمت اول شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شهر 1398/11/15 رجوع به آگهی
حفر یک حلقه چاه شبه فلمن 1398/11/15 رجوع به آگهی
اجرای خط انتقال آب خام ورودی به تصفیه خانه 1398/11/15 1398/11/23
صفحه 7 از 97