مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح اجرای عملیات جمع آوری سوییچ مرکز و نصب تجهیزات در محدوده 1398/06/25 رجوع به آگهی
اجرای عملیات طرح فیبرنوری ارتباطی 1398/05/03 رجوع به آگهی
اجرای عملیات طرح فیبر نوری 1398/05/03 رجوع به آگهی
طرح اجرای عملیات جمع آوری سوئیچ و نصب تجهیزات 1398/04/29 رجوع به آگهی
اجرای عملیات طرح جمع آوری سوئیج مرکز قائم و نصب تجهیزات 1398/04/27 رجوع به آگهی
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل شهرک 1397/07/04 1397/07/21
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/05/22 رجوع به آگهی
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/05/20 رجوع به آگهی
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/04/21 1397/05/03
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل شهرک 1397/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 67