مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل شهرک 1397/07/04 1397/07/21
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/05/22 رجوع به آگهی
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/05/20 رجوع به آگهی
نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/04/21 1397/05/03
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل شهرک 1397/04/19 رجوع به آگهی
نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز مخابرات 1397/02/10 1397/02/19
نگهداری شبکه کابل و هوایی 1397/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات 1397/02/09 1397/02/19
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات با تامین مصالح و ملزومات 1397/02/08 رجوع به آگهی
نگهداری شکبه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات 1397/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66