مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 313 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین 1398/06/16 1398/06/24
تامین 313 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین برق 1398/06/13 1398/06/24
رون سپاری فعالیت های بهره برداری ( تجمیع بهره برداری ) شامل: حوادث، تعمیرات شبکه، روشنایی معابر، باز... 1398/06/12 1398/06/20
برون سپاری فعالیت های بهره برداری ( تجمیع بهره برداری ) شامل: حوادث، تعمیرات شبکه، روشنایی معابر، با... 1398/06/11 رجوع به آگهی
برون سپاری تجمیع فعالیت های بهره برداری- انجام عملیات تعمیرات و نوسازی و بهینه سازی شبکه 20 کیلوولت... 1398/06/10 رجوع به آگهی
برون سپاری تجمیع فعالیت های بهره برداری منطقه برق - انجام عملیات تعمیرات و نوسازی و بهینه سازی شبکه... 1398/06/09 رجوع به آگهی
انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به منظور تامین برق متقاضیان و... 1398/06/04 1398/06/09
خرید تجهیزات شبکه شامل انواع کلمپ و کابلشو - خرید تابلو فشار ضعیف - خرید 10 دستگاه کپی - تامین برق 1398/06/03 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات شبکه شامل انواع کلمپ و کابلشو-خرید تابلو فشار ضعیف -خرید 10 دستگاه کپی-تامین برق 1398/06/02 رجوع به آگهی
خرید خازن - خرید انواع چراغ - خرید مولد برق اضطراری 1398/05/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 107