مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993855 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی گرد گروه سه 1401/09/08 1401/09/13
5993850 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی چهار گوش گروه یک 1401/09/08 1401/09/13
5993849 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی چهار گوش گروه سه 1401/09/08 1401/09/13
5993848 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پایه بتنی چهار گوش گروه دو 1401/09/08 1401/09/13
5993798 مناقصه خرید انواع پایه بتنی 1401/09/08 1401/09/13
5990017 مناقصه خرید انواع پایه بتنی 1401/09/07 1401/09/13
5985602 مناقصه خرید انواع پایه بتنی چهارگوش 1401/09/06 1401/09/20
5982139 مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی 1401/09/05 1401/09/09
5981323 مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی جاده 1401/09/05 1401/09/09
5979017 مناقصه اجرای طرح های تامین برق روشنایی 1401/09/03 1401/09/09
5942000 مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تعمیرکاران تجهیزات 1401/08/22 1401/09/12
5935482 مناقصه اجرای طرح های بحران منطقه برق جنوب 1401/08/21 1401/08/25
5935414 مناقصه تعمیرکاران تجهیزات در حوزه تعمیرات قطع کننده های فشار متوسط و فشار ضعیف (سکسیونر، سکشنالایز، ریکلوزر ) 1401/08/21 1401/08/25
5935091 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های بحران منطقه برق 1401/08/21 1401/08/25
5933202 مناقصه اجرای طرح های بحران منطقه 1401/08/19 1401/08/25
5933031 مناقصه تعمیرکاران تجهیزات 1401/08/19 1401/09/12
5930348 مناقصه اجرای طرح های رینگ و مانور 1401/08/18 1401/08/23
5930346 مناقصه اجرای طرح های رینگ و مانور منطقه برق 1401/08/18 1401/08/23
5927915 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه خورشیدی 70 کیلو واتی پارکینگ مسقف 1401/08/17 1401/08/23
5927494 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های رینگ و مانور منطقه برق 1401/08/17 1401/08/23
صفحه 1 از 102